Новини

Съвети от специалисти за специалисти за работа с Текар Терапия

‘’Използването на топлина като лек за най-разнообразни патологии е известно от много години: тя осигурява облекчение при хронични, травматични и възпалителни състояния, увеличава притока на кръв чрез подобряване на подхранването и оксигенацията на клетките и ускорява изхвърлянето на токсините; подобрява еластичността на съединителната тъкан, намалява сковаността на ставите, болката и мускулните спазми, улеснява реабсорбцията на хематоми и едеми.’’

Текар терапията е изключителна апаратна процедура за подпомагане на работата на физиотерапевта;

 Тя със сигурност е най-използваният от физиотерапевтите в Италия и една от най-предписваните от ортопеди, физиотерапевти и спортни лекари процедури.

Елементи за ефективно терапевтично лечение за улеснение на специалиста:

1.           Област на лечение и прицелна тъкан на Текар Терапията.

2.           Лечение с апарат за Текар терапия, капацитивен или резистивен режим да ползваме?

3.           Геометриите за ефективни терапевтични лечения.

4.           Използване на нашите уникални аксесоари за Текар Терапия.

5.           Управление на параметрите на апаратите ни за Текар Терапия

6.           Специалният проводим крем за Текар Терапия

Лечебна зона и прицелна тъкан на терапията с Текар

Твърде много пъти пациентите се озовават на кушетката и се „гладят като риза“! Използването на Текар Терапията като „желязо/ ютия“ вреди не само на марката Tecartherapy, но и на цялата физиотерапия.

Физиотерапевтът първо трябва да притежава познания в клиничната обстановка на пациента и едва тогава може да проектира най-подходящия план за лечение.

По време на курсовете в A.I.T. (Италианска Академия по Текартерапия) се използва процес на екстракция с формуляр за оценка, който включва:

✔️ История и клинична история. Времето, тенденцията на симптомите, по-специално, те дават важни индикации за диагнозата на пациента.

✔️ Специфични въпроси за разбиране на болката (топография, интензивност и качество на симптомите, време и честота на появата и т.н.) и въпроси за дейности или пози, които намаляват или премахват болката и накрая въпроси за интензивността й в зависимост от времето на деня.

✔️ Диаграма на тялото – Анатомична таблица, където да се направи топография и да се отбележи качеството на симптомите и времевата последователност, в която те се появяват.

✔️ Специални въпроси. Като заболявания, прием на лекарства, патологии, скорошни или важни хирургични интервенции, за да има критерии за оценка на всички противопоказания.

✔️ Специфични тестове. Областни, извънрайонни, неврологични и невродинамични ортопеди.

✔️ Изследвания. Вижте CT, MRI, Rx или ехографии, които пациентът носи със себе си, които могат да добавят важни елементи към нашите клинични разсъждения.

Едва след задълбочени клинични разсъждения е възможно да се установи произхода на симптомите и да се разбере върху коя тъкан или телесен район трябва да се съсредоточим и да създадем интегриран и модерен план за лечение;

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ + ФИЗИЧЕСКА ТЕРАПИЯ + ТЕРАПЕВТИЧНИ И / ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ.

Ефективно лечение с текар терапия, капацитивно или резистивно?

„Импедансът в медицината е характеристиката на всяка тъкан, която позволява преминаване на ток“.

Колко пъти, използвайки Текар Терапия, решаваме да използваме Капацитивен и Резистивен режим в една и съща сесия, защото не знаем кой да изберем?

Много компании, може би прекалено много, препоръчват 10 минутно лечение с Капацитивен режим за отваряне и затваряне на сесията и 10 минути Резистивен за уж по-голям аналгетичен ефект.

Нека да въведем малко яснота! Електрическият ток е това, за което говорим, той пътува през тялото и освобождава повече енергия в области с големи колебания в импеданса. По-конкретно, в зоните на взаимодействие между висок и нисък импеданс се прехвърля повече енергия (например между костите и меките тъкани). Токът винаги избира пътя с по-малко съпротивление (нисък импеданс), следователно той никога няма да проникне в костите, но ще даде енергия на външната част поради принципа на действие, който току-що обяснихме.  След като вече знаем принципа, е лесно да се разбере разликата между Капацитивния и Резистивния режими.

Резистивният е неизолиран метален електрод, който има тенденция да отделя енергия там, където срещне разлика в импеданса.

Ако под електрода веднага открием тъкан с висок импеданс (като кост или голямо сухожилие), голяма част от енергията ще се разсейва повече по повърхността; ако, от друга страна, разликата между висок и нисък импеданс е по-дълбока, трябва да обърнем голямо внимание на пътя на тока. Пътят на тока се определя от позицията между плочата и електрода. От това веднага разбираме как с резистивния електрод е необходимо да знаем и как да работим добре с геометриите.

Капацитивния, за разлика от Резистивния електрод е този, чиято работна повърхност обикновено е покрита от слой изолационен материал. В случая с нашите електроди това е микронен златен слой.

Този изолатор наподобява присъщите характеристики на тъканта с висок / нисък импеданс в контакт с кожата, така че да генерира енергия в повърхностните области, намиращи се под електрода, независимо от биологичната тъкан между капацитивния електрод и неутралната плоча. Това конструктивно решение обаче изисква използването на много високо напрежение (от порядъка на 1000 волта), приложени към електродите. Това може да доведе до големи повреди или износване на изолационния филм или капацитивния кабел / наконечник, както и нараняване от електричество на пациента или оператора.

Апаратите на Fisiowarm преодоляват този проблем чрез прилагане на иновативна технология за БЕЗОПАСНО КАПАЦИТИРАНЕ с ниско напрежение, което прави капацитивната терапия безопасна, а резултатът по-ефективен, без повече рискове за оператора и пациента.

Уникалните и различни електроди са от полза за професионалиста и пациента.

Ефективните геометрии на Текар Терапията

Често говорим за Геометрии в Текар Терапията, но какви всъщност са те?

Под геометрия в Текар Терапия имаме предвид пътя, който токът изминава в тялото на пациента между плочата и електрода. Има така наречените „правилни геометрии“, това са тези, при които позиционирането е успоредно между плочата и електрода, където геометричната проекция на електрода завършва в центъра на връщащата плоча. С този тип геометрия имаме много ясно преминаване на тока през тялото и прехвърляне на енергията. Всъщност при лечение с Резистивна система, при правилна геометрия, ще трябва само да знаем анатомията на структурите, които са между плочата и електрода и въз основа на различните импеданси на тъканите ще знаем къде е как ще се прехвърля енергията.

За да разберем по-добре тази важна концепция: Представете си потока на тока, сякаш е поток от вода, речното корито- като мускул и пилонът като кост; сега си представете, че сте на мост и гледате надолу близо до стълбовете, които поддържат моста; ще видите, че водата, която ги удря, ще предизвика смущения в близост.

Тези турбуленции ще са по-големи, колкото по-тесни са речните корита (водата има малък шанс да избяга), докато колкото по-малка е реката, тя е по-широка (водата може да се оттича от пилоните, създавайки по-малко турбулентност); ето това се случва и в нашето тяло. Връщайки се към примера за правилната геометрия, следователно е необходимо да се вземе предвид, че дори ако геометрията е правилна, но костната повърхност е минимална в сравнение с мускулната, в района, токът, както знаем, ще избере най-лесния път – този с най-малко съпротивление и следователно създава топлина в точката кост / мускул.

Винаги трябва да се помни, че Капацитивната система ще има важен процент на отделяне на енергия директно в повърхностните слоеве под електрода, следователно позицията на връщащата плоча има по-малко значение при обработката.

Когато, от друга страна, не е възможно да се работи с „правилна геометрия“, е необходимо да се обърне голямо внимание на пътя, по който ще се движи токът.

Ако пътят между плочата и електрода е твърде дълъг, съществува риск да се отдаде енергия на тъкани, които не са пряко свързани с проблема и в такъв случай трябва да се увеличи интензитета;

Следователно е полезно да изберете кратък път, който включва нашата цел на приложение/ лечение и който отчита анатомията на засегнатия телесен район.

В заключение е полезно да запомните, че е за предпочитане всички електроди (капацитивни, резистивни и неутрални) да не бъдат разположени директно върху костните повърхности, а върху „меки“ повърхности в полза на комфорта на пациента, но преди всичко за по-хомогенна дифузия на тока.

Текар Терапията може да се прилага по няколко начина:

•             Приложение интегрирано с масажна/ мануална терапия

•             Приложение интегрирано с терапевтични упражнения

Нека да видим от какво се състои всеки от тези начини.

В основното приложение физиотерапевтът, след поставянето на плочата, премества електрода върху зоната, която ще се третира, за да създаде хомогенност на енергията в целевата област. Процедурата може да продължи 15/20 минути за една част от тялото, но може да изисква и по-дълга продължителност, ако е с по-голяма площ, като целия гръб.

В приложението, интегрирано с масажна терапия, физиотерапевтът добавя масажна терапия към основното приложение, за да има по-добра ефективност, по-специално върху мускулната тъкан. Прилагането на Текар Терапия с масажна терапия позволява на физиотерапевта непрекъснато да усеща какви са мускулните напрежения и да действа по-интензивно там, където има нужда.

Приятността на лечението, особено в тази комбинация, е една от силните страни на комбинацията.

В приложението, интегрирано с мануална терапия, физиотерапевтът използва електрода, сякаш това е продължение на ръката му, за да движи ставите, втвърдени от дегенеративни или травматични процеси, като свързва терапевтичния ефект на Текар Терапията с този специфичен за движението на ставите.

Очевидно е, че за да приложи метода на лечение в комбинация с кинезитерапия, мануална терапия или терапевтично упражнение, физиотерапевтът може да избере конкретна геометрия между плоча и електрод или конкретни аксесоари, за да улесни движението на ставите.

В приложението, интегрирано с терапевтичното упражнение, физиотерапевтът може да избере плоча и адхезивни електроди или да използва два наконечника, за да позволи на пациента да изпълнява активни упражнения по време на терапевтичната сесия.

Последният режим е изключително мощен, тъй като ви позволява да работите директно върху движения, които могат да бъдат ограничени или болезнени, създавайки по-бързо функционално възстановяване.

Използване на нашите уникални аксесоари за Текар Терапия

През последните години FisioWarm създаде изключителна линия аксесоари, която вдъхнови много други компании.

Аксесоарите подобряват лечението и трансфера на енергия във всички области на тялото и са подходящи за различни терапевтични лечения:

  Със системата Dynamic Neutral® физиотерапевтът може да създаде най-добрите геометрии за всяка зона на лечение. Dynamic Neutral®, както подсказва името, изисква използването на два наконечника, единият от които помещава активния електрод, а другият неутрален електрод, който става динамичен. Тази конкретна конфигурация позволява на терапевта и пациента по-голяма свобода на лечение с всички терапевтични предимства, които водят до:

•             възможност да се изпълнява лечението, докато пациентът изпълнява упражнения или следва указанията, получени от физиотерапевта, тъй като физически не е свързан с плочата;

•             лечението се възползва от възможността за предаване на енергия по по-селективен начин и само при необходимост с достатъчна мощност, като се избягва включването на други зони, които не се подлагат на обработка;

•             по време на същото лечение физиотерапевтът може да променя „пътя“ на тока, като го адаптира от време на време, за да получи най-добрия терапевтичен резултат;

•             прави възможно лечение до днес немислимо като триизмерното лечение на ставата.

Неутродинамичният комплект е допълнен с други специални аксесоари като „обувката“, което прави работата на физиотерапевта по-удобна и движението на електрода върху пациента още по-естествено.

 Автоматичният статичен комплект е създаден, за да позволи на пациента да работи активно по време на лечението с Текар Терапия. Електродите могат да имат функцията на активен електрод или неутрален електрод според метода на приложение. Енергията, доставена от АПАРАТА  улеснява разширяемостта на колагена, увеличава перфузията на кръвта в тъканите и благодарение на топлината има обезболяващо действие. Това ви позволява да създавате специфични последователности от упражнения за всеки пациент, комбинирайки ефектите от физическата терапия с тези на движението. По този начин не само динамичността на пациента може да се използва максимално, физиотерапевтът има и предимството да може да избере дали да придружава пациента по време на упражненията с две ръце или да управлява други терапевтични помощни средства (например топката). Това се превръща в повече динамика, повече комфорт, по-ефективно лечение, особено при спортни пациенти по време на посттравматично възстановяване.

 Профилният биполярен резистивен електрод се роди от оригиналната идея на Fisiowarm® и затваря двата активни / неутрални електрода в една структура. Снабдена с подвижни глави, способни да следват профила на основната повърхност на тялото, той прави приложението по-просто за оператора, по-насочено и концентрирано и по-приятно за пациента. Този метод на приложение позволява да се третират повърхностни зони в тези области на тялото, където е по-трудно да се използва връщащата плоча. Употребата му се препоръчва при патологии на сухожилията на ръката, китката, лакътя, рамото и коляното. Този електрод се нарича още паравертебрален, всъщност неговата конфигурация и регулируемите глави позволяват лечението на мускулните и сухожилни структури на гръбначния стълб, разположени повече на повърхността. При специфични патологии на меките тъкани, особено при тендинит, всъщност има по-добри резултати с лечения, по-близо до мястото на лезията или възпалението.

Биполярният капацитивен електрод: този конкретен електрод позволява прилагането на Текар Терапия, без да е необходимо да се прилага връщащата плоча. Той е много ефективен за лечение на повърхностни проблеми, по-специално за лечение на белези или лимфни дренажни. Биполярният капацитивен електрод може да се използва и в комбинация с масажа преди състезанието, отсъствието на плочата позволява по-голяма простота на приложение, особено когато в кратки срокове трябва да се третира повече области на тялото и мускулни групи.

Управление на параметри

Мощност, мощност, мощност! Изглежда, че това е най-важният параметър за физиотерапевта, който е на път да закупи ново устройство за Текар Терапия.

Наистина ли е толкова важно?

Или има други параметри, които могат значително да повлияят на ефективността на лечението? Честотата например е много по-важен параметър, но е необходимо да внесем известна яснота.

Някои компании смятат, че са идентифицирали по-ефективни честоти от други. Всички тези честоти са между 400 000 и 500 000 Hz (между 400 и 500 KHz).

Първо трябва да се изясни, че няма патентовани честоти и че клиничните доказателства и много малкото проучвания на Текар Терапията, произведени във времето, винаги се отнасят до различни честоти. Освен това, оборудването, произведено преди няколко години, е имало степен на грешки при подаване на декларираните честоти, от порядъка на поне 5% -10%.

Историята на „оригинални“ или по-малко оригинални честоти изглежда повече комерсиална тема, отколкото научна.

Можем да кажем обаче, че честотите около 500 KHz със сигурност са най-използваните, а по-ниските честоти (до 300 KHz) са ефективни за дълбоко третиране. За най-повърхностното лечение се използват по-високи честоти, до 1000 KHz.

Всъщност с увеличаване на честотата електрическият ток има тенденция да се разпределя повече в зоната, която е най-външна спрямо проводника, през който преминава, така наречения „кожен ефект“.

 Друг важен параметър при настройката на процедурата е пулсацията на сигнала (работен цикъл), който изразява връзката между времето на излъчване и времето на пауза.

Импулсният режим при Текар Терапията е полезен за управление на термичния градиент (ATERMIA), който ще бъде прогресивен при патологии от остри до хронични. Със старомодни уреди, в случай на заболяване в остра фаза, интензивността беше ограничена до минимум, получавайки незначителни резултати с почти изключеното устройство.

Днес обаче, с апаратите на Fisiowarm можем да избираме между различни градиенти на атермия, като същевременно поддържаме биологичните ефекти на текущия поток непроменени и в същото време поддържаме вредния термичен ефект нисък в острите фази. Въвеждането на този нов параметър позволява да се модулират леченията специално за всяка терапевтична фаза.

 И накрая, въвеждането на режим на работа SUPER PULSED (предлага се на модел 400) при пълното отсъствие на топлина представлява новата граница на Текар Терапията.

Проводимият крем

Проводимият крем е основен елемент за правилното и ефективно лечение с Текар Терапията; съставът му е проектиран да гарантира отлична електрическа проводимост, да поддържа правилната плътност по време на терапията, като ограничава прекомерната абсорбция от тялото, омекотява кожата, без омазняване.

Важно е кремът да има специфичен CE сертификат, който да се използва за физикални терапии.

Да, цената на крема за Текар Терапия е важна за ръководството на медицинска практика, но по-важно е той да е сертифициран, качествен продукт, тестван и одобрен като най-добрият, за да гарантира правилното изпълнение на лечението с това / тези определени устройства, сертифицирани от производителя, за да не бъдат вредни за електродите, наконечниците и кабелите.

Това е елемент, който заслужава голямо внимание и по тази причина все повече здравни инспектори проверяват наличието на това сертифициране по време на проверки в медицински заведения. Кремът не е обикновен разход, на който да се търси спестяване, но е въпрос на проучване на компании и внимание към работата и здравето на пациента от физиотерапевта.

По време на лечението количеството на крема трябва винаги да е постоянно, тъй като кремът благодарение на състава му насърчава проводимостта и следователно преноса на енергия.

Ако не го използвате или използвате малко, това е грешка и ви принуждава да работите с по-високи енергии, увеличавайки дозата енергия на пациента без причина. Ниското количество крем или ниското му качество може да доведе до (особено при капацитивното лечение) досадно усещане за „пощипване“, което се появява в частта под използвания електрод.

Друга грешна практика, поради риска от изгаряния, е да се правят терапевтични терапии, без да се прилага проводящ крем върху връщащата плоча.

Текар Терапията не е конструирана с цел пренасяне на вещества в тялото и понастоящем няма научни доказателства по този въпрос. Въпреки това, някои специфични продукти за локално приложение, които могат лесно да се йонизират, със съдържащите се в тях активни съставки, могат по-лесно да се абсорбират локално, благодарение на ефекта на увеличаване на микроциркулацията.

Резултатът, който можем да постигнем е на умерено подобрение в усвояването в сравнение с локалното приложение на същия продукт. Най-важната характеристика на крема за оптимизиране на лечението е тази на електрическата проводимост.

Друг важен елемент е поведението на крема при високи температури. Някои от тях произвеждат „маслен ефект“ в края на лечението, високо оценен от физиотерапевтите. Гладкостта е важен елемент, но понякога определени кремове под въздействието на електрически ток и топлина произвеждат химически реакции и вариации в „ph“, които могат да повредят електродите и може дори да бъдат вредни за здравето на кожата на пациента и оператора. Затова е за предпочитане винаги да купувате продукти от компании с опит в тази област. Специално за продуктите на Fisiowarm 7.0, проводимият крем Fisiowarm Cream е медицинско изделие от клас I, аксесоар към самото оборудване, от което той е основна част за правилното му функциониране. Той гарантира безопасност при приложение и съвместимост с аксесоарите.